• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

Stołówka

JADŁOSPIS

 

........... WAKACJE.............

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ (w tym KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY I NA WYŻYWIENIE - PRZEDSZKOLE

 

Numer konta bankowego do wpłat za obiady

 

Odpłatność za obiady uiszczana jest przelewem na rachunek bankowy 07 8627 1024 2026 6600 0019 0001 Bank Spółdzielczy w Bieczu.

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.

 

Opłatę wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie). Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca, kiedy opłatę za obiady należy dokonać do końca danego miesiąca.

 

Od 1 stycznia 2024r. opłaty za posiłki wynoszą:
- obiad - 4,50zł
- śniadanie - 1,50zł
- podwieczorek - 2,00zł