• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg

Konkursy

ROK SZKOLNY 2023/2024  

 

Międzyklasowy konkurs na najciekawszą postać "Recyklingowego stwora"

W ramach zbliżających się obchodów Dnia Ziemi organizujemy międzyklasowy konkurs na najciekawszą postać "Recyklingowego stwora".
Klasy od IV do VIII za zadanie mają wykonać z materiałów ekologicznych stwora inspirowanego filmem, bajką lub własną wyobraźnią, uosabiającego zagrożenia dla naszej planety (np. zanieczyszczenia powietrza, brak segregacji śmieci itp.)
Wielkość prac dowolna, mile widziane postacie nawet wielkości ucznia🙂
Podczas akademii w dniu 23.04 klasy przedstawią swoje postacie, przygotowując ich krótkie, ciekawe prezentacje.
Zostaną wybrane najbardziej kreatywne prace.
 
Zgłoszenia do 22.04 do organizatorów: pani Monika Kaput-Gustek i pani Katarzyna Mazur.
 
437048902 403759672466031 7085891747625471669 n
 
Konkurs "Piosenki ekologicznej"
 
Z okazji obchodów Dnia Ziemi zapraszamy oddział przedszkolny oraz klasy I-III do udziału w konkursie "Piosenki ekologicznej", który odbędzie się podczas akademii w dniu 23.04. W wyborze zwycięzców zdecyduje nie tylko ocena śpiewu wybranego utworu, dodatkowym atutem będą przebrania i rekwizyty występujących.🙂
organizatorzy: p.Monika Kaput-Gustek i p.Katarzyna Mazur
 
436346312 403759939132671 1189335468607653818 n
 
 

KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY

433703358 392597846915547 7474479702215192360 n

 

 

Ogólnopolski konkurs

 432236855 387239744118024 1607384507666481961 n

432647230 387239947451337 5337766417466147364 n

 

KONKURS WIELKANOCNY

431788156 386179994223999 6077668453219680569 n

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA WIANEK WIELKANOCNY
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łężynach
 
2. CELE KONKURSU
- Kultywowanie tradycji związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych.
- Rozwijanie kreatywności uczestników.
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej i sprawności manualnych.
- Wdrażanie do poszukiwania nowych form plastyczno-technicznych.
- Tworzenie możliwości do prezentowania własnych wytworów na forum szkoły.
 
3. UCZESTNICY
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkole (z pomocą rodzica)
klasy I – III szkoły podstawowej;
klasy IV- VIII szkoły podstawowej
 
4. PRACA KONKURSOWA
Praca konkursowa winna spełniać poniższe kryteria:
- praca winna być wykonana samodzielnie przez jednego autora;
- praca powinna być wykonana z trwałych materiałów;
- surowcem do wykonania wytworu powinna być własnoręcznie zrobiona forma, tj. wianek z gałązek, ze słomy/siana, z drutu czy bukszpanu;
- w pracy tej powinny zostać użyte symbole wielkanocne, np. pisanki, zajączki, kurczaczki czy wiosenne kwiaty (mile widziane rękodzieło);
- nie mogą brać udziału w konkursie prace prezentowane lub publikowane wcześniej w innych konkursach plastycznych czy wystawach;
- każda praca konkursowa powinny być podpisana: imię i nazwisko, klasa.
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Uczestnictwo w konkursie zapewnia złożenie pracy konkursowej u organizatorów do 22 marca 2024r.
- Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę.
- Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
- Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
- Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.
 
6. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
- pomysłwość
- zgodność z tematem
- estetyczne wykonanie pracy
- dobór materiałów
- charakter kompozycji
 
Prace laureatów konkursu zostaną nagrodzone oraz wyeksponowane na wystawie.
Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 25 marca 2024r.
Jury przyzna kolejno miejsca: I,II,III w każdej z kategorii oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 
7. DANE OSOBOWE
- Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
- Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
- Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

430652948 384559294386069 7073905233058107955 n

 

 

KONKURS RECYTATORSKI

428341795 371716379003694 5052184602084435174 n

 

 

SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY

419024837 349310731244259 2383325079388209088 n

 

Regulamin
III Szkolnego Konkursu Kaligraficznego
z okazji Dnia Pisma Ręcznego i Roku Czesława Miłosza
o tytuł „Mistrza Kaligrafii”

1. Zasady ogólne:
o Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Łężynach;
o Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII SP w Łężynach;
o Udział w konkursie jest bezpłatny;
o Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie -szkolnym;
o Konkurs nie wymaga wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa;
o Konkurs trwa od 11.01.2024 do 22.01.2024
o Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu
2. Cele konkursu:
o rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży,
o rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania, estetyki pisma,
o rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
o odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
o pobudzanie aktywności twórczej,
o kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
o propagowanie twórczości noblisty Czesława Miłosza,
o upamiętnienie Roku Czesława Miłosza
3. Przebieg konkursu
o Uczestnicy konkursu samodzielnie, ręcznie przepisują wybrany przez siebie tekst wiersza Czesława Miłosza,
o Tekst powinien być przepisany długopisem, piórem bądź piórkiem, w kolorze czarnym,
o Nie należy używać korektora,
o Teksty mogą być ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki,
• Tekst należy przepisać na czystej kartce z bloku formatu A4,
• Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane,
• Przepisany tekst należy przynieść do szkoły do 22 stycznia 2024r.
4. Kryteria oceny prac:
• ogólne wrażenie estetyczne,·
• czytelność, estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce,
• jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
• poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
• właściwe łączenie liter,
• równomierne położenie liter,
• zgodność z oryginałem.
5. Wyniki konkursu i nagrody
Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wtorek 23 stycznia 2024 roku. Wyniki konkursu, zdjęcia prac oraz uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB.

Organizatorzy: Dorota Bułka, Justyna Sanocka

 

KONKURS NA STROIK ŚWIĄTECZNY

 FB IMG 1701954666000

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ,,DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO RODZICÓW I DZADKÓW W INTERNECIE"

402624310 315843621257637 1839165310604092423 n

 

II TURNIEJ KLAS

FB IMG 1696452462681

 

Konkursy plastyczne:

Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!!!

 

KONKURS PLAKAT HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI 2024 a5  KONKURS PLAKAT LIZAK 2024 a5 722x1024 KONKURS PLAKAT RYBKA 2024 a5 722x1024

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Szymborska konkursRegulamin

II Szkolnego Konkursu Kaligraficznego z okazji Dnia Pisma Ręcznego

i Roku Wisławy Szymborskiej o tytuł „Mistrza Kaligrafii”

 

 

 

 1. Zasady ogólne:
  • Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Łężynach;
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII SP w Łężynach;
  • Udział w konkursie jest bezpłatny;
  • Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie -szkolnym;
  • Konkurs nie wymaga wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa;
  • Konkurs trwa od 01.2023 do 3.02.2023
  • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego
 2. Cele konkursu:
  • rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród dzieci i młodzieży,
  • rozbudzanie umiejętności kształtnego i pięknego pisania, estetyki pisma,
  • rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
  • pobudzanie aktywności twórczej,
  • kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju,
  • propagowanie twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej,
  • upamiętnienie Roku Wisławy
 3. Przebieg konkursu
  • Uczestnicy konkursu samodzielnie, ręcznie przepisują wybrany przez siebie tekst wiersza Wisławy Szymborskiej,
  • Tekst powinien być przepisany długopisem, piórem bądź piórkiem, w kolorze czarnym,
  • Nie należy używać korektora,
  • Teksty mogą być ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami,

bordiurami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki,

 • Tekst należy przepisać na czystej kartce z bloku formatu A4 ,
 • Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane,
 • Przepisany tekst należy przynieść do szkoły do 3 lutego 2023
 1. Kryteria oceny prac:

 

 • ogólne wrażenie estetyczne,·
 • czytelność, estetyka, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu na kartce,
 • jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 • właściwe łączenie liter,
 • równomierne położenie liter,
 • zgodność z oryginałem.
 1. Wyniki konkursu i nagrody

Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wtorek 7 lutego 2023 roku. Wyniki konkursu, zdjęcia prac oraz uczestników zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB.

Dorota Bułka Agnieszka Skrzęta- Siry

 

 

 

BStroikożonarodzeniowy konkurs na   „Stroik świąteczny na moje biurko”

 

Termin: stroik należy wykonać własnoręcznie i przynieść do szkoły najpóźniej do 19 grudnia.

 

 

Zasady:

 • Stroik należy wykonać z naturalnych elementów np. drewno, gałązki, orzechy, szyszki, szkło, sznurek, suszone owoce, świece itp.
 • Wielkość stroika ma pozwolić na położenie go na blacie biurka tak żeby nie przeszkadzał i był ozdobą świąteczną.
 • Nie należy stosować gotowych elementów zakupionych w sklepie.
 • Można używać: farby, kolorowe papiery i sznurki, wstążki, filc, sztuczny śnieg itp.
 • Stroiki będą oceniane przez komisję , w skład której wchodzą uczniowie i nauczyciele.
 • Podsumowanie konkursu będzie 22 grudnia po wcześniejszej wystawie przyniesionych prac.
 • Będzie możliwość zabrania swojego stroika do domu lub zakupienia innych stroików ( za zgoda właściciela) , a pieniądze trafią do samorządu uczniowskiego

Podsumowanie: Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w świątecznym konkursie. Stroiki świąteczne możesz kupić w kwiaciarni i pracowni florystycznej, lecz warto jednak się pokusić o wykonanie takiej ozdoby bożonarodzeniowej samodzielnie. Spędź zimowe popołudnie na stworzeniu świątecznej dekoracji na swoje biurko, wykorzystując swoją kreatywność,  dostępne od ręki materiały i gotowe elementy, które nic nie kosztują.

Prace należy przynosić do klasy V , gdzie zostaną zarejestrowane i otrzymają unikatowy numer.

Organizatorzy: samorząd uczniowski

 

 

 

 

 

TURNIEJ KLAS

22 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej w Łężynach odbędzie się „Turniej klas”. Turniej został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień oraz Międzynarodowego Dnia Niewidomych. Celem turnieju jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz budowanie atmosfery tolerancji i życzliwości w środowisku szkolnym.

Zasady dotyczące turnieju:

 1. W turnieju wezmą udział wszystkie klasy szkoły podstawowej,
 2. Każda klasa wytypuje pięciu przedstawicieli, którzy będą reprezentować swoją klasę w trzech kategoriach:
 3. Co wiemy o mediacji i Dniu Niewidomych(losowanie pytań)
 4. Konkurencja sprawnościowa (z zasłoniętymi oczyma)
 5. Ocena plakatów o mediacji (plakaty powinny być wykonane wcześniej)
 6. Klasa otrzyma punkty w każdej kategorii,
 7. Suma punktów wyłoni zwycięską klasę,
 8. Nagrodą w turnieju jest wycieczka klasowa.

Jak przygotować się  do Turnieju:

 • Dowiedzieć się, jak można pomóc osobom niewidomym (np. na kanale YT: „N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku”, „Integracja-osoby z niepełnosprawnością wzrokową”, „Życie przed Tobą”
 • Zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi dla niewidomych (na kanale YT: Technologia, a niewidomi”)
 • Obejrzeć filmy o psach przewodnikach ( na kanale YT pt. ”Fundacja na rzecz osób niewidomych -Labrador Pies Przewodnik”,  „Nazywam się pies, pies przewodnik”
 • Zgłębić wiedzę na temat alfabetu Brailea- (np. na kanale YT: „Alfabet Braille’a – podstawy, Świat Tyfloinformatyki - Podstawowe narzędzia brajlowskie”)
 • Zapisać notatkę pismem punktowym
 • Dowiedzieć się, kim jest tyflopedagog
 • Wykonaj zadania w ramach lekcji „ Życie osób niewidomych” (https://view.genial.ly/60a688c3fbd8660d2be96e3d/presentation-spotkanie-nad-morzemlekcja-ciszy)
 • Dowiedzieć się jak należy dbać o swój wzrok
 • Przeczytać książkę J.Korczakowskiej „Spotkanie nad morzem” lub nowelę B.Prusa „Katarynka” (lub wysłuchać audiobooka). Książka opowiada o losach niewidomej dziewczynki
 • Spróbować wykonać kilka czynności z zamkniętymi oczami: poruszać się po pomieszczeniu z chustką lub szalikiem na oczach, zapisać w zeszycie kilka zdań (bez patrzenia na kartkę), zjeść posiłek z zasłoniętymi oczami, ubrać się itp.
 • Dowiedzieć się jakie zawody mogą wykonywać osoby niewidome
 • Zapoznać się z twórczością Andrea Bocelli- najsłynniejszego na świecie tenora, który jest niewidomy.
 • Utrwalić informacje o mediacji
 • Wykonać plakat klasowy dotyczący mediacji

Organizatorzy:   Anna Maresz, Dorota Bułka,  Justyna Sanocka

 

 

 

 


„Budujemy mosty porozumienia”

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  na plakat o mediacji rówieśniczej             

                 mediacja w polsce 2017 770x418

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łężynach

 1. CELE KONKURSU
 • Pogłębianie wiedzy o mediacji;
 • Kształcenie umiejętności polubownego rozwiązywania konfliktów;
 • Pielęgnowanie podstawowych wartości moralnych;
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznych;
 • Wspieranie wychowania prospołecznego w duchu poszanowania praw i godności każdego człowieka poprzez plastyczne środki wyrazu.
 1. UCZESTNICY

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy 0 – III szkoły podstawowej
 • klasy IV- VI szkoły podstawowej
 • klasy VII- VIII

4.  PRACA KONKURSOWA

Praca konkursowa winna spełniać poniższe kryteria:

 1. temat: mediacja rówieśnicza
 2. format: kartka formatu A4
 3. technika dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, kolaż, techniki mieszane;
 4. praca winna być wykonana samodzielnie przez jednego autora,
 5. nie mogą brać udziału w konkursie prace prezentowane lub publikowane wcześniej w innych konkursach plastycznych czy wystawach;
 6. każda praca konkursowa powinny być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko, klasa.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Uczestnictwo w konkursie zapewnia złożenie pracy konkursowej w kancelarii do 15 listopada 2022
 • Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 • Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.
 1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 • Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
  1. zgodność pomiędzy pracą a tematem konkursu;
  2. oryginalność w ujęciu tematu;
  3. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
 • Prace laureatów konkursu zostaną nagrodzone oraz wyeksponowane na wystawie
 • Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac i wręczeniem nagród, nastąpi 22 listopada 2022 roku podczas Dnia Życzliwości.
 1. DANE OSOBOWE
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 • Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.
 • Uczestnicy zgadzają się na publiczne wykorzystanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych, a także wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy na stronie internetowej szkoły, jego wizerunku, imienia, nazwiska, nazwy szkoły do której uczęszcza.

 

 

Konkursy plastyczne:

Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum!!!!

311583115 123913990450602 3113537408764091071 n311463687 123913940450607 3034906076867123148 n

311232323 123913957117272 1780926127947259780 n