• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

Projekty

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Gramy zmysłami"

Oddział przedszkolny realizuje w roku szkolnym 2023/2024 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Gramy zmysłami" 

370282776 292599976915335 4091812825422082919 n

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,, Piękna nasza Polska cała" 

Oddział przedszkolny realizuje w roku szkolnym 2023/2024  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,, Piękna nasza Polska cała" 

385777819 292599990248667 4226041198784215341 n

 

 

Autystycznie aktywni

Nasza szkoła realizuje Ogólnopolski Projekt "Autystycznie aktywni"

378699178 280389778136355 6301773037535355623 n

 

 

Lekturki spod chmurki

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Łężynach realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Lekturki spod chmurki” wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas 1-3.
Piąta edycja tego projektu „Na tropach dobroczynności ” pozwala pogłębiać wiedzę na temat dobroczynności, a także rozbudzać u uczniów ciekawość literacką, stwarza szansę rozwijania aktywności czytelniczej, doskonalenia czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania.
Projekt realizuje w klasie pierwszej pani Zuzanna Trybiec. 

378092108 278970361611630 4446991976581290951 n

 

 

Wspólnie mocniejsi - uczymy się przez integrację

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa w Łężynach realizuje Projekt Edukacyjny "Wspólnie mocniejsi - uczymy się przez integrację". Projekt ma na celu poprawienie relacji między uczniami w szkole oraz rozwijanie ich umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach poprzez wspólną integrację. Projekt koordynują Panie Dorota Bułka i Justyna Sanocka.

 378093776 278969801611686 4044211062763628116 n

 

 

Sztuka Emocji

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa w Łężynach realizuje Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ”Sztuka Emocji”. Celem projektu jest przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach. Projekt daje możliwości tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Podjęte zadania projektowe dają szansę wzmacniania poczucia wartości, kształtują indywidualność, oryginalność dziecka, wychodzą naprzeciw potrzebom tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie. Ponadto przygotowują uczestników do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbania o zdrowie psychiczne.

Projekt realizuje pani Joanna Gradowicz z klasą czwartą, w ramach zadań kuratoryjnego programu „Serce i Pomoc”.

 376415340 814250560405920 1967385809096209206 n

 

 

„Dotknij, poczuj, zobacz”

Miło nam poinformować, ze Szkoła Podstawowa w Łężynach w roku szkolnym 2023/2024 realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”.

Celem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego, a ponadto rozwijanie zdolności manualnych. Ponadto realizacja projektu stwarza szansę integracji zespołu klasowego oraz rozwijania umiejętności pracy w grupie oraz niwelowania napięć emocjonalnych.

Projekt koordynują panie Dorota Bułka i Justyna Sanocka.

Miło nam poinformować, ze Szkoła Podstawowa w Łężynach w roku szkolnym 2023/2024 realizuje Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”.

Celem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego, a ponadto rozwijanie zdolności manualnych. Ponadto realizacja projektu stwarza szansę integracji zespołu klasowego oraz rozwijania umiejętności pracy w grupie oraz niwelowania napięć emocjonalnych.

Projekt koordynują panie Dorota Bułka i Justyna Sanocka.

375142480 813804827117160 4298266976159748832 n

 

 

 ROK SZKOLNY 2022/2023

 

„Każdy inny- wszyscy równi” 

306633600 808937043787076 3476080079363313577 n

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa w Łężynach przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego: „Każdy inny- wszyscy równi”.

Celem projektu jest kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. O wszystkich działaniach podjętych w ramach projektu będziemy informować na bieżąco. Projekt koordynują  pani Dorota Bułka i pani  Justyna Sanocka.