• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Zasady rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2023-2024

 

1. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.

https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/

https://nabor.pcss.pl/powiatjasielski/szkolaponadpodstawowa/

Wypełnij podanie, wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 1500 .

Od 13 do 31 maja 2024 r. będzie można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

 

2. Po otrzymaniu świadectwa należy wpisać swoje oceny po zalogowaniu się do swojego konta. Po otrzymaniu poświadczonej przez szkołę kopii świadectwa zanieś ją do szkoły pierwszego wyboru.

3. Po otrzymaniu wyników egzaminu - należy wpisać swoje wyniki po zalogowaniu się do swojego konta, a po otrzymaniu poświadczonej przez szkołę kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu zanieś ją do szkoły pierwszego wyboru.

Dodatkowo należy dostarczyć - jeśli uczeń posiada zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty oraz dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły.

4. Od 16 lipca 2024 r. możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

Powinieneś to zrobić w dniach od 16 do 18 lipca 2024 r.,
do godziny 1400.

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 19 lipca 2024 r.

Zarządzenie Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/25 w województwie podkarpackim

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/24

CKE - komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

 

 

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

załącznik nr 1

 

 

 

Czas na decyzje – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie powiatu jasielskiego.

1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej:

https://podkarpacie.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i uzupełnij je. Zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.

Login i hasło otrzymasz 10 maja 2023 r.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to od 15 maja  do 16 czerwca 2023 r. do godz. 1500 .

Od 15 do 31 maja 2023 r. będzie można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Do 23 czerwca 2023 r., do godziny 1130 zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych o osiągnięciach wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę.

4. Od 17 lipca 2023 r. możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

Powinieneś to zrobić w dniach od 17 do 21 lipca 2023 r., do godziny 1500

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 24 lipca 2023 r.

Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!  Powodzenia!

Uwaga!

Jeżeli interesuje Cię oferta szkoły nie uwzględnionej na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl (czyli szkoły z miejscowości innej niż: Boguchwała, Brzostek, Czudec, Dębica, Dynów, Jarosław, Jasło, Jodłowa, Kołaczyce, Lubaczów, Mielec, Nowy Żmigród, Oleszyce, Pilzno, Przemyśl, Przeworsk, Pustków-Osiedle, Radomyśl Wielki, Radymno, Ropczyce, Rzemień, Sędziszów Małopolski, Sieniawa, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Tarnobrzeg, Trzciana, Trzcinica, Tyczyn, Ustrzyki Dolnekoniecznie skontaktuj się z Panią Agnieszką Skrzęta – Siry lub wychowawcą klasy. Będą Ci potrzebne poświadczone przez szkołę kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

załącznik nr 1

Nabór elektorniczny 2023 - 2024 - Powiat Jasielski - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/24 w województwie podkarpackim

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/23

 

 

 

Nabór do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jasielski – informacje ogólne

 

Nabór jest prowadzony w elektronicznym systemie vEdukacja Nabór https://podkarpacie.edu.com.pl

Kandydat jest rejestrowany przez swoją macierzystą szkołę podstawową.

Kandydat wybiera 3 szkoły (nie zespół szkół, ale konkretną szkołę: liceum ogólnokształcące, technikum, branżową szkołę I stopnia).

W wybranej szkole Kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe szanse masz na przyjęcie do wymarzonej szkoły.

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

Nabór elektroniczny prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał, i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą – szkołą pierwszego wyboru.

Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej jest rejestrowany w systemie przez macierzystą szkołę podstawową. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj      https://podkarpacie.edu.com.pl/ dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Ważne!!! Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy.

Uwaga: Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.

Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie wniosku) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.
Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania wniosku zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem wniosku system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata wniosek potwierdza, że wniosek ten został złożony.

Uwaga: Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył wniosek. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez szkołę.

Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste szkoły uczniów.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru (będzie dostępny w każdej szkole podstawowej).

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do wybranej szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uczeń musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I JEST OBOWIĄZKOWE.

WAŻNE !!!

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

 1. Można kandydować do trzech szkół
 2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
 3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
 4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
 5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.

UWAGA!!!

Uczniowie, którzy nie ukończyli 15 lat, a wybierają szkoły branżowe powinni  zgłosić się na odpowiednie badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania zaświadczenia o możliwości podjęcia praktyki zawodowej w wybranym przez siebie zakładzie.

źródło https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/nabor-elektorniczny

 

 

Zasady naliczania punktów podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

1. Egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.;

(wynik otrzymuje się mnożąc wynik przedstawiony na zaświadczeniu w procentach z języka polskiego i matematyki przez 0,35 natomiast z języka obcego nowożytnego mnożąc przez 0,3)

2. Punkty (max. 72 pkt.)uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • języka angielskiego
 • oraz z jednego przedmiotu w zależności od profilu klasy, którą wybiera uczeń

 

 • Punktacja za oceny:

celujący - 18 pkt.,

bardzo dobry - 17 pkt.,

dobry - 14 pkt.,

dostateczny - 8 pkt,.

dopuszczający - 2 pkt.

3. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt.;

4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły- max. 21 pkt., w szczególności:

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach, zawodach i turniejach (na szczeblu co najmniej powiatowym) - max. 18 pkt.;
 • aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (wolontariat) - 3 pkt.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany

w pierwszej kolejności niezależnie od wyników punktowych rekrutacji.

Jeśli chcesz sprawdzić orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, możesz skorzystać z Kalkulatora punktów:

Kalkulator punktów - TAK, ZDAM! (takzdam.pl)

 

Oferta edukacyjna SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH poowadzonych przez Powita Jasielski

Adresy stron www szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Jasielski:

Link do oferty szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Krosno:

https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/