• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Przewodnicząca: Joanna Żebracka

Zastępca: Urszula Warzecha

Sekretarz:  Patrycja Gustek

Skarbnik:  Małgorzata Miszkowicz

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Teresa Skiba 

Agnieszka Marek

Urszula Kućma

Ryszard Biernacki

Ewelina Kosiek

 

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które są przeznaczone na potrzeby uczniów. Wpłaty są dobrowolne. Niemniej jednak - mając na uwadze dobro naszych dzieci - prosimy o ich dokonywanie.   Jak co roku Rada Rodziców ustala kwotę wpłat na jej fundusz. 

W tym roku szkolnym wynosi ona 50 zł od dziecka.