• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg

Dla rodziców

Opłaty za wyżywienie: 

Ołatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata jest wnoszona (w którym nastąpiło wyżywienie). Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca, kiedy opłatę za wyżywienie należy dokonać do końca danego miesiąca.

Opłatę wnosi się na podany rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie - 07 8627 1024 2026 6600 0019 0001

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.

 

Opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym:

Opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym (3, 4 i 5-latki), wnosi się za cały miesiąc, od 1 do 10 dnia następnego miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca, kiedy opłatę za pobyt należy dokonać do końca danego miesiąca

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się na podany rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa w Łężynach - 54 8627 1024 2026 6600 0022 0001

W tytule należy umieścić imię i nazwisko dziecka, szkołę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność.

 

Informacje o wysokości opłat, dostaną Państwo u wychowawców.